Agenda

Start eerste schoolweek

Wanneer:
dinsdag 24 augustus - dinsdag 24 augustus
Locatie:

Capellenborg
De eerste klassen starten volgens programma met de kennismakingsdagen.
Leerjaar 2 tot en met 5 starten volgens het rooster in Somtoday.

Zet in mijn agenda