Groep 7 – 8

Groep 7 – 8

Hallo leerlingen uit groep 8

Het is bijna zover, volgend jaar ga je naar de middelbare school. Dat is natuurlijk super spannend, maar ook heel erg leuk! Je komt in een nieuwe klas en je krijgt les van verschillende leraren. Na een lesuur pak je je spullen en loop je naar een ander lokaal, heel afwisselend dus. Er zijn ook overeenkomsten met de basisschool. Bij ons krijg je bijvoorbeeld ook rekenen, taal en gym, alleen heet het dan anders: wiskunde, Nederlands en lichamelijke opvoeding. De middelbare school is een grote school met veel leerlingen. Maar gelukkig krijgen alle leerlingen een mentor. De mentor heeft een beetje de rol van de juf of meester op de basisschool. De mentor maakt je aan het begin van het schooljaar wegwijs binnen de school en hij/zij zorgt met jullie voor een goede sfeer in je klas.

Een keer in de week heb je een mentorles waar besproken wordt of je je prettig voelt en hoe de sfeer is in de klas. Met vragen kun je altijd bij je mentor terecht. Hopelijk zien we je volgend jaar bij ons op school!

Blader alvast door ons Capellenborgmagazine! Er is ook een speciaal magazine voor je ouder(s).

Bekijk ook de activiteitenkalender 2018-2019 voor de snuffelmiddagen, het open huis en de voorlichtingsavond voor je ouders.