Groep 7 – 8

Aanmelden

Nieuwe brugklassers

Zit je in groep 8 en wil je volgend schooljaar naar de Capellenborg? Je ouders kunnen hier het digitale aanmeldingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier leveren ze in bij je meester of juf (bij voorkeur digitaal). De basisschool levert alle informatie (digitaal) aan bij de Capellenborg. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 1 maart 2019.

Directie / leerkracht groep 8 basisschool

Inlichtingenformulier in te vullen door directeur of groepsleerkracht van de basisschool.

Plaatsing en kennismakingsdag

In juni krijg je een brief waarin staat in welke brugklas je bent geplaatst. Je krijgt daarbij ook een uitnodiging voor de eerste kennismakingsdag die al voor de zomervakantie plaatsvindt zodat je dan al kunt kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

Plaatsing leerjaar twee en hoger

Als je nu op het voortgezet onderwijs zit en je wilt overstappen naar de Capellenborg kunnen je ouders contact opnemen met mevrouw De Bruijn, zorgcoördinator (0570 – 52 14 82). Wanneer na een gesprek een plaatsing volgt, kunnen je ouders hier het digitale aanmeldingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier kan samen met het ingevulde informatieformulier van de verlatende school gemaild worden naar mevrouw De Bruijn: j.debruijn@ooz.nl.

Mentor / teamleider verlatende school

Inlichtingenformulier in te vullen door mentor / teamleider verlatende school.

Procedures en regelingen aanmelding en plaatsing