Onderwijs

Onderwijs

De Capellenborg biedt de onderbouw basis en kader (leerjaar 1 en 2) en per 2020 ook het derde leerjaar aan. Vervolgens hebben wij de volledig(e) gemengde leerweg, mavo, havo en klas 1 t/m 3 van de atheneum.

Elke leerling maakt in de onderbouw een keuze uit één van de volgende talentstromen: theater, sport, kooklab of artmedia. Vervolgens kunnen de leerlingen in de gemengde leerweg en bovenbouw havo ervoor kiezen examen te doen in sport of theater. Er is veel aandacht en persoonlijke begeleiding voor iedere leerling. Dit zien we o.a. ook terug in de uitstekende slagingspercentages. Dankzij de specifieke aandacht voor de leerling en het uitdagende onderwijs heeft de Capellenborg een regiofunctie gekregen: zo komen onze leerlingen o.a. uit Wijhe, Olst, Raalte, Diepenveen, Zwolle en Deventer.