Onderwijs

Onderwijs

De Capellenborg biedt naast de onderbouw nu ook sinds 2020 de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan. Vervolgens hebben wij de volledig(e) gemengde leerweg, mavo, havo en klas 1 t/m 3 van de atheneum.

Elke leerling maakt na een oriëntatiefase in de eerste weken van het eerste leerjaar, een keuze uit één van de volgende talentstromen: theater, sport, kooklab of artmedia. In de laatste 2 leerjaren van basis en kader komen deze vakken terug als examen(keuze)vak. Vervolgens kunnen de leerlingen in de bovenbouw havo ervoor kiezen examen te doen in sport of theater. Er is veel aandacht en persoonlijke begeleiding voor iedere leerling. Dit zien we o.a. ook terug in de uitstekende slagingspercentages. Dankzij de specifieke aandacht voor de leerling en het uitdagende onderwijs heeft de Capellenborg een regiofunctie gekregen: zo komen onze leerlingen o.a. uit Wijhe, Olst, Raalte, Diepenveen, Zwolle en Deventer.