Onderwijs

Atheneum

De Capellenborg biedt met ingang van schooljaar 2015-2016 de leerlingen die zijn gestart in leerjaar 1 de mogelijkheid het volledige atheneum te doorlopen. Net als bij de havo kan ook hier worden gekozen voor de volgende vier profielen: Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij.