Onderwijs

Gemengde leerweg

De gemengde leerweg kent naast vijf algemeen vormende vakken een beroepsgericht vak. Op de Capellenborg kunnen de leerlingen kiezen tussen de beroepsgerichte vakken theater, horeca en sport aangevuld met een aantal verplichte vakken en keuzevakken. De opleiding sluit aan bij MBO opleidingen niveau 3 en 4.