Onderwijs

Mavo

In het derde leerjaar krijgen de leerlingen informatie over de vervolgopleidingen op het MBO. De leerlingen maken dan ook een keuze voor een vakkenpakket van zeven algemeen vormende vakken waarin examen gedaan wordt in het vierde leerjaar. Wij bieden de leerlingen die excelleren de mogelijkheid om door te stromen naar een naastliggend niveau.