Onderwijs

VMBO Basis/Kader

De leerlingen voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen de eerste twee leerjaren bij ons op school volgen. Voor de laatste twee leerjaren kunnen zij doorstromen naar scholen in bijvoorbeeld Zwolle, Deventer of Raalte. Er wordt veel aandacht besteed aan de doorstroming naar het Carmel College in Raalte zodat deze zo naadloos mogelijk kan verlopen.