Voor ouders

Voor ouders

Bekijk onze Facebookpagina voor foto’s van onze activiteiten en bekijk ons YouTube-kanaal voor onze vlogs!

Digitaal afwezigheid melden

U kunt uw kind via afwezigmelding.capellenborg@ooz.nl afwezig melden. Vermeldt u daarbij de naam, de klas, de duur en de reden van afwezigheid.
Dit wordt door ons verwerkt in Somtoday.

Vakantierooster, jaarplanning en lestijden

Tussentijdse wijzigingen

Wijzigt bijvoorbeeld uw telefoonnummer, woonadres of e-mailadres? Wij ontvangen deze wijziging graag via het formulier Tussentijdse Wijzigingen.

Toetsroosters

Examens

 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

2021-2023

2020-2023

2020-2022

2019-2022

Examenreglement

Doorstroomnormen

Regelingen en protocollen

Applicaties

  • Somtoday (voor school dient OOZ te worden ingevuld).

Handleidingen

Boeken bestellen Van Dijk Educatie

Aanschaf laptop

Onze ketenpartners

Door ouders

  • Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van leerlingen van onze school. We bestaan uit een enthousiaste groep die allen op hun eigen wijze samen met de schoolleiding én leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer, de veiligheid en de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers probeert te bevorderen. De ouderraad verzorgt en organiseert activiteiten voor onze leerlingen en zijn wij actief bij ouderavonden, theatervoorstellingen en open dagen.

Stuur een e-mail naar wijhe_ouderraad@ooz.nl.

  • Deelraad

Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen heeft de deelraad invloed op het schoolbeleid. De schoolleiding overlegt met de deelraad. De deelraad bestaat uit twee onderwijsgevenden, een ouder en een leerling. Wilt u weten wanneer de deelraad vergadert en wat er zoal besproken en/of besloten is? U kunt informatie opvragen via capellenborg@ooz.nl.

Hebt u een vraag of opmerking voor de deelraad of zou u zelf graag lid worden van de deelraad? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de deelraad van de Capellenborg, de heer S. Schipper.