Groep 7 – 8

Groep 7 – 8

Hallo leerlingen uit groep 8

Het is bijna zover, volgend jaar ga je naar de middelbare school. Dat is natuurlijk super spannend, maar ook heel erg leuk! Je komt in een nieuwe klas en je krijgt les van verschillende leraren. Na een lesuur pak je je spullen en loop je naar een ander lokaal, heel afwisselend dus. Er zijn ook overeenkomsten met de basisschool. Bij ons krijg je bijvoorbeeld ook rekenen, taal en gym, alleen heet het dan anders: wiskunde, Nederlands en lichamelijke opvoeding. De middelbare school is een grote school met veel leerlingen. Maar gelukkig krijgen alle leerlingen een mentor. De mentor heeft een beetje de rol van de juf of meester op de basisschool. De mentor maakt je aan het begin van het schooljaar wegwijs binnen de school en hij/zij zorgt met jullie voor een goede sfeer in je klas.

Een keer in de week heb je een mentorles waar besproken wordt of je je prettig voelt en hoe de sfeer is in de klas. Met vragen kun je altijd bij je mentor terecht. Hopelijk zien we je volgend jaar bij ons op school!

Blader alvast door ons Capellenborgmagazine! Er is ook een speciaal magazine voor je ouder(s).

Bekijk ook de activiteitenkalender 2021-2022 voor de snuffelmiddagen, het mini-open huis en de persoonlijke rondleiding.

Nieuwe brugklassers

Zit je in groep 8 en wil je volgend schooljaar naar de Capellenborg? Je ouders kunnen via de aanmeldknop op de HOME pagina het aanmeldingsformulier invullen. De basisschool levert alle informatie (digitaal) aan bij de Capellenborg. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 14 maart 2022.

Aanmelding Capellenborg door de verlatende school

Het inlichtingenformulier wordt ingevuld door de directeur, groepsleerkracht of intern begeleider van de basisschool of door docent, mentor of teamleider van het voortgezet onderwijs.

Plaatsing en kennismakingsdag

In juni krijg je een brief waarin staat in welke brugklas je bent geplaatst. Je krijgt daarbij ook een uitnodiging voor de eerste kennismakingsdag die al voor de zomervakantie plaatsvindt zodat je dan al kunt kennismaken met je nieuwe klasgenoten en je mentor.

Plaatsing leerjaar twee en hoger

Als je nu op het voortgezet onderwijs zit en je wilt overstappen naar de Capellenborg kunnen je ouders contact opnemen met mevrouw De Bruijn, zorgcoördinator (0570 – 52 14 82). Wanneer na een gesprek een plaatsing volgt, kunnen je ouders via de aanmeldknop op de HOME pagina de aanmelding doen.