Voor leerlingen

Voor leerlingen

Bekijk onze Facebook-pagina voor foto’s van onze activiteiten en bekijk ons YouTube-kanaal voor onze vlogs!

Schoolregels

Schoolregels

 

Lestijden

Overzicht lestijden

Vakantierooster

Vakantierooster 2018-2019

Toetsroosters

3GL SE2

3M SE2

4GL SE2

4M SE2

4H SE2

5H SE2

Examens

 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

2018 – 2020

2017 – 2019

Centraal Eindexamen

Hier komt het CE-rooster te staan zodra deze bekend is.

Examenreglementen

Schoolplan Gezonde school

Schoolplan Gezonde school 2017 – 2018

 

Vertrouwenspersonen op school

Vertrouwenspersonen

 

Applicaties