Voor leerlingen

Voor leerlingen

Bekijk onze Facebook-pagina voor foto’s van onze activiteiten en bekijk ons YouTube-kanaal voor onze vlogs!

Schoolregels

Schoolregels

 

Lestijden

Overzicht lestijden

Vakantierooster

Vakantierooster 2018-2019

Toetsroosters

4GL SE1

4M SE1

4H SE1

5H SE1

Examens

 

PTA cohort 2018-2020: zie studiewijzer in Somtoday.

2017 – 2019

 

Centraal Eindexamen

Hier komt het CE-rooster te staan zodra deze bekend is.

Examenreglementen

Schoolplan Gezonde school

Schoolplan Gezonde school 2017 – 2018

 

Vertrouwenspersonen op school

Vertrouwenspersonen

 

Applicaties