Groep 7 – 8

Het eerste jaar

Hallo leerlingen uit groep 8

Het is bijna zover, volgend jaar ga je naar de middelbare school. Dat is natuurlijk super spannend, maar ook heel erg leuk! Je komt in een nieuwe klas en je krijgt les van verschillende leraren. Na een lesuur pak je je spullen en loop je naar een ander lokaal, heel afwisselend dus. Er zijn ook overeenkomsten met de basisschool. Bij ons krijg je bijvoorbeeld ook rekenen, taal en gym, alleen heet het dan anders: wiskunde, Nederlands en lichamelijke opvoeding. De middelbare school is een grote school met veel leerlingen. Maar gelukkig krijgen alle leerlingen een mentor. De mentor heeft een beetje de rol van de juf of meester op de basisschool. De mentor maakt je aan het begin van het schooljaar wegwijs binnen de school en hij/zij zorgt met jullie voor een goede sfeer in je klas.

Eén keer in de week heb je een mentorles. Tijdens deze les wordt bijvoorbeeld besproken hoe je het beste je huiswerk kunt maken, maar ook of je je wel prettig voelt en hoe de sfeer in de klas is. Met vragen kun je altijd bij je mentor terecht Hopelijk zien we je volgend jaar bij ons op school!