Over ons

Over ons

De Capellenborg is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Wijhe. Wij bieden aan ca. 370 leerlingen vernieuwend onderwijs. Kenmerkend voor onze school is de aandacht voor sport en kunstzinnigheid. De Capellenborg maakt deel uit van het SPOC-park in Wijhe daar waar SPort, Onderwijs & Cultuur samenkomen.

We besteden naast de kennis die nodig is om het diploma te behalen ook veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. We bieden een uitgebreid sport- en cultuuraanbod. Naast het reguliere onderwijsprogramma volgt de leerling in de onderbouw een keuzestroom: sport, artmedia of theater. Daarnaast zijn er gastlessen, organiseren we voor de brugklassers een kennismakingsweek en vindt in de derde klas een buitenlandse reis plaats.

De Capellenborg houdt zich actief bezig met burgerschapsvorming, waarbij leerlingen verantwoording leren nemen voor de leefwereld om hen heen. In ieder leerjaar wordt aandacht geschonken aan burgerschap, te denken valt aan de ‘Capellenborg doet’-dag.

Dankzij de specifieke aandacht voor de leerling en het uitdagende onderwijs heeft de Capellenborg een regiofunctie gekregen: onze leerlingen komen o.a. uit Wijhe, Olst, Raalte, Diepenveen, Zwolle en Deventer.

Wilt u meer weten over schoolvakanties, schoolregels en zorg in de school? U kunt de volledige schoolgids downloaden via bovenstaande knop (pdf). Of bekijk de gids hieronder via ons issuu-kanaal.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht (SWV VO 23.05).

Voor ouders van kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs hebben wij een speciale activiteitenkalender en magazine met onder andere de data van snuffelmiddagen voor de leerling, voorlichtingsavond voor ouders en natuurlijk het Open Huis.