Over ons

Over ons

De Capellenborg is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Wijhe. Wij bieden aan ca. 360 leerlingen vernieuwend onderwijs. Kenmerkend voor onze school is de aandacht voor sport en kunstzinnigheid. De Capellenborg maakt deel uit van het SPOC-park in Wijhe daar waar SPort, Onderwijs & Cultuur samenkomen.

Je kunt op onze school in alle niveaus starten, waarbij je voor de basis, kader, gemengde leerweg, mavo en de havo ook een diploma kunt halen. Als je begint op de mavo, kun je in 6 jaar je havo diploma op zak hebben.

In het eerste en tweede jaar bieden wij de mogelijkheid om vakken op een hoger niveau te volgen en te toetsen. Wij kunnen deze differentiatie o.a. verwezenlijken doordat alle leerlingen op onze school gebruikmaken van hun eigen laptop. Tevens besteden wij veel aandacht aan praktische vaardigheden welke als ondergrond zullen dienen voor toekomstige vaardigheden. Deze uiten zich in de talentstromen, de practische vakken in de onderbouw en de vakoverstijgende evenementen in de bovenbouw.

We besteden naast de kennis die nodig is om het diploma te behalen ook veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. We bieden een uitgebreid sport- en cultuuraanbod. Naast het reguliere onderwijsprogramma volgt de leerling in de onderbouw een talentstroom: sport, artmedia of theater. Daarnaast zijn er gastlessen, organiseren we voor de brugklassers een kennismakingsweek en vindt in de derde klas een buitenlandse reis plaats. Facultatief is er ook een keuze in klas vier uit een culturele reis of een wintersport.

Op de Capellenborg besteden we ook aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de mentorlessen met behulp van de methode van THINK op school. In het begin van het schooljaar komt er meerdere keren een trainer in de klas die samen met de leerlingen en de mentor aan de slag gaat. Tijdens deze lessen wordt er gepraat over dingen die iedereen in het leven tegen kan komen. De leerlingen leren van en met elkaar dat het normaal is om bepaalde gevoelens te hebben en gedrag te vertonen, en dat je daar invloed op kan uitoefenen. Want je staat zelf aan het roer. Zo verschijnt de leerling goed aan de start van het nieuwe schooljaar!

De Capellenborg houdt zich actief bezig met burgerschapsvorming, waarbij leerlingen verantwoording leren nemen voor de leefwereld om hen heen. In ieder leerjaar wordt aandacht geschonken aan burgerschap, te denken valt aan de ‘Capellenborg doet’-dag.

Dankzij de specifieke aandacht voor de leerling en het uitdagende onderwijs heeft de Capellenborg een regiofunctie gekregen: onze leerlingen komen o.a. uit Wijhe, Olst, Raalte, Diepenveen, Zwolle en Deventer.

Wilt u meer weten over schoolvakanties, schoolregels en zorg in de school? U kunt de volledige schoolgids downloaden via bovenstaande knop (pdf).

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht (SWV VO 23.05).

Voor ouders van kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs hebben wij een speciale activiteitenkalender en magazine met onder andere de data van snuffelmiddagen voor de leerling, voorlichtingsavond voor ouders en natuurlijk het Open Huis.